ENDÜSTRİYEL TASARIM NEDİR

Tasarım; bir ürünün tümü veya bir parçası veya üzerindeki süslemenin, çizgi, şekil, biçim, renk, doku, malzeme veya esneklik gibi insan duyuları ile algılanan çeşitli unsur veya özelliklerin oluşturduğu bütündür.

Bir tasarımın, 554 sayılı K.H.K’ ye göre tescil edilebilmesi için, yeni ve ayırt edici özelliğe sahip olması gerekir.

Bir tasarım, başvuru tarihinden önce dünyanın herhangi bir yerinde kamuya sunulmamışsa yeni sayılır.

Kamuya sunma, sergileme, satış gibi yollarla piyasaya sürme, kullanma, tarif, yayım, tanıtım veya benzer amaçlı faaliyetleri kapsamaktadır.

Tescilli tasarımların koruma süresi başvuru tarihinden itibaren 5 yıldır.

Tescil her 5 yılda bir yenilenmek koşuluyla maksimum 25 yıl koruma sağlar.

Koruma süresi sonunda ürün ya da ürünler anonim hale gelmektedir.

Endüstriyel tasarımların korunmasındaki amaç, tasarımcıların yeni ve özgün tasarımlar üretmeleri için teşviki ve konu ile ilgili endüstrilerin oluşmasını ve gelişmesini sağlamaktır.

Kamu düzeni ve genel ahlaka aykırı tasarımlar koruma kapsamı dışında bırakılmıştır.

Endüstriyel Tasarım Başvurusu için gerekli belgeler

  1. Tasarıma konu ürünün örneği
  2. Tasarım sahibine ait bilgiler ; adı soyadı, adres, telefon faks
  3. Başvuru sahibine ait bilgiler; başvuru sahibi, tüzel kişilik ise, tam ticaret unvanı ve adresi, telefon ve faks numaraları gerçek kişi ise adı ve soyadı ve adresi, telefon ve faks numaraları.
  4. Tasarıma konu ürünü anlatan tarifname
  5. Tasarımın kamuya sunuluş tarihi
  6. Vekâletname (Noter onayı gerekmemektedir)

Size Yardımcı Olmak İstiyoruz !

0530 567 6793

Sizi Arayalım