TASARIM TESCİLİ NEDİR?

Tasarım, bir ürünün tamamının veya bir parçasının çizgi, şekil, renk, biçim, doku, malzemenin esnekliği ve süslemesi gibi insan duyuları ile algılanabilen çeşitli unsur veya özelliklerinin oluşturduğu görünümdür. Diğer bir deyişle tasarım, bir ürün ya da ürün parçasının görünümüdür.

Tasarım hakkı tasarımcıya veya onun hukuki haleflerine aittir. Tasarım kullanma hak ve yetkileri münhasıran tasarım hakkı sahibinindir. Üçüncü kişiler, tasarım hakkı sahibinin izni olmadan koruma kapsamındaki tasarlanan veya tasarımın uygulandığı bir ürünü üretemez, piyasaya sunamaz, satamaz, , ithal edemez, ticari amaçlı kullanamaz veya bu amaçla elde bulunduramaz.

Tescilli bir tsarım başkasına devir edilebilir, miras yolu ile intikal edilebilir, kullanmak hakkı lisans konusu olabilir, rehin verilebilir ve ya teminat olarak gösterilebilir.

Size Yardımcı Olmak İstiyoruz !

0530 567 6793

Sizi Arayalım